دوره های آموزشی

در این سایت برای هنرجویان گرافیک، آموزش ها را به سه روش متفاوت قرار می دهیم . در ابتدا با دوره های آموزشی نرم افزار ها شروع میکنیم که هر نرم افزار از سطح مقدماتی تا پیشرفته به طور جداگانه و پروژه محور آموزش داده میشود . بعد از یادگیری نرم افزار مورد نظر، آموزش های کاربردی در هر نرم افزار مانند دوره موشن گرافیک، طراحی پوستر، تدوین فیلم و .... ارائه میشوند تا هنرجو براحتی بتواند وارد بازار کار شود . در آخر کنار این دوره ها ، آموزش رایگان ترفند ها و نکته ها برای تکمیل آموزش شما عزیزان قرار میگیرد .