همانطور که گفته شد دیدن نمونه کار ها در هر هنری میتواند رشد شما در آن هنر را به سرعت بالا ببرد . از همین جهت ما در این صفحه تلاش کردیم تا نمونه کار هایی که مربوط به ساختمان و شهر هستند را برایتان جمع آوری کنیم . زیرا نونه کار های موشن گرافیک تولید شده توسط استادیو های ایرانی اکثرا دارای صحنه ای از شهر و ساختمان ها هستند و هنرجو با دیدن این ایده های قرار داده شده در سایت میتواند به خوبی ایده پردازی برای انیمیت یک صحنه ی جدید داشته باشد . 

کلیپ بالا را با توجه به نکته ها زیر مشاهده کنید : 

  1. این مورد انیمیت ساختمان یا شهر نداشت اما ایده ی جالبی در مورد داستان پردازی داشت که میتونه ایده ی خوبی برای داستان گویی و روایت یک قضیه را داشته باشد . علاوه بر آن انیمیت تصادف و افتادن کارگر از نردبان را خیلی خوب درست کرده بود .
  2. پرت شدن نوک برج و سر هم شدن بدنه به آن صورت ایده ای هست که تا به حال کمتر جایی دیده شده و به برگشت ریز ساختمان وقتی به هم میخورد نیز دقت کنید ، همچنین لرزش توانسته به خوبی جلوه بده به کار . 
  3. اینکه انیمیت یک حالت خشک و رباتیک ندارد بسیار جلوه ی قشنگی به موشن گرافیک میدهد . در این نمونه کار نیز این قضیه اتفاق میوفتد و پس از برخورد یک برگشت کوچک میتواند کار را از خشک بودن در بیاورد . 
  4. خیلی از موشن گرافیک ها است که برای تعویض شب و روز فقط رنگ آسمان را عوض میکنند اما در نومنه کار موشن گرافیک چهارم شما میتوانید به خوبی تغیر رنگ خانه را مشاهده کنید که کار را بیشتر به واقعیت نزدیک میکند . 
  5. اینگونه تشکیل شدن ساختمان در موشن ها بسیار وجود دارد و این سبک باعث میشود چشم به صورت منظم از راست به چپ برود که یکی از اصول موشن گرافیک است . 

امیدوارم که شما از این نمونه کار ها به خوبی بهره برده باشید . تا نمونه کار موشن گرافیک شهر و ساختمان بعدی به امید دیدار .